Reputaties op het spel

Uitgeverij: Spectrum, Uitgeverij Het
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Ramsj
Aantal Pagina's: 398
Afmetingen: 150x230x36
Verschijningsdatum: Januari 2008
EAN: 9789027480620
(Tijdelijk) uitverkocht

Samenvatting

De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt steeds luider, maar het is nog onduidelijk hoe aan die roep adequaat gehoor kan worden gegeven. In Reputaties op het spel worden de dilemma´s en uitdagingen besproken die ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen - drie zijden van de maatschappelijke driehoek - ondervinden bij het onderhandelen over de invulling van verantwoord ondernemen. Wetgeving alleen volstaat niet en het zogenaamde `reputatiemechanisme´ blijkt beperkt effectief. De auteurs introduceren het begrip `maatschappelijk interfacemanagement´. Daarmee typeren ze de spanningsvelden die tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke groeperingen bestaan op het terrein van geloofwaardig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingsstrategieën zijn pas effectief en duurzaam als op twee scheidsvlakken adequate keuzes gemaakt worden: publiek/ privaat en profit/non-profit.