Privacy verklaring Boekenfestijn.com BV

Boekenfestijn.com BV verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door koper verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Boekenfestijn.com BV heeft de mogelijkheid om deze gegevens te gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van haar klanten.

 

1. Over Boekenfestijn.com BV

Welkom bij de privacy verklaring van Boekenfestijn.com BV. Boekenfestijn.com BV respecteert en beschermt de privacy van haar klanten. Heb je vragen over deze privacy verklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

 • Bedrijfsnaam: Boekenfestijn.com BV
 • KvK-nummer: 32153830
 • Contactpersoon: Mark de Heus
 • E-mailadres: [email protected]

 

2. Doel van verwerking

Om deze redenen verwerken we persoonsgegevens:

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

 

Verwerken van bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst in onze webshop verwerken wij je bedrijf-of persoonsgegevens om een orderbevestiging toe te sturen, om contact met je op te nemen over de bestelling, om de bestelling naar je op te sturen, om updates te versturen over je bestelling of om het aankoopbedrag te retourneren. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering voor de koopovereenkomst die we hebben gesloten. Deze persoonsgegevens bewaren we 8 jaar.

 

Accountsgegevens en wensenlijst

Bij Boekenfestijn.com BV is het mogelijk om een account aanmaken om eenvoudig (opnieuw) bestellingen te plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om een wishlist/wensenlijst aan te maken. Hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens heb je zelf ingevuld tijdens het aanmaken van je account. Tijdens het aanmaken van het account geef je ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens bewaren we 8 jaar.

 

Marketingdoeleinden

De gegevens die zijn ingevuld in het account worden onder andere gebruikt voor marketingdoeleinden. Tijdens het aanmaken van het account heb je ons hier toestemming voor gegeven. De verwerking van deze gegevens vindt plaats zolang het account blijft bestaan of totdat de toestemming is ingetrokken.

 

Facturatie

Als je een bestelling hebt geplaatst in onze webshop, dan verwerken wij alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering én facturatie van de bestelling. Denk hierbij aan in ieder geval je naam, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur op te sturen. Daarnaast kunnen wij bij een betaling zien via welke rekening is betaald en wie de bijbehorende rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Nieuwsbrief

Boekenfestijn.com BV verstuurt regelmatig nieuwsbrieven als je jezelf hiervoor hebt ingeschreven. Voor de nieuwsbrief verwerken bij je naam, e-mailadres en adresgegevens. We kunnen je dan informatie en nieuws toesturen die verband houden met je aankoop in onze webshop. De gegevens hiervoor bewaren we tot je aangeeft dat je te willen uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

Reviews

Het is mogelijk om op onze website een review te plaatsen. Hiervoor verwerken we je naam & e-mailadres. Als je een review plaatst, dan blijft deze in principe voor altijd staan, tenzij je een verwijderingsverzoek bij ons indient. Omdat andere websitebezoekers geïnformeerd worden over onze producten en/of service hebben wij een gerechtvaardigd belang om de review te laten staan.

 

3. Beveiliging van je persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passen organisatorische en technische maatregelen getroffen om dit te voorkomen. Met deze maatregelen zorgen wij voor een passende beveiliging voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

4. De persoonsgegevens die wij verwerken

Boekenfestijn.com BV beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de klant. Deze persoonsgegevens verwerken we:

 • Voor- en Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (factuur- en afleveradres);
 • E-mailadres;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Klantnummer en/of accountnummer;
 • Reviews;
 • Wishlist;
 • Bestelhistorie;
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s);
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
 • BTW-nummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Andere persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen:

 • toen je in onze webwinkel een bestelling hebt geplaatst;
 • je contact met ons hebt opgenomen;
 • we deze gegevens via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK, hebben verkregen;
 • of je op een andere manier deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Klanten kunnen de zelf de opgeslagen contactgegevens bekijken en bewerken door in te loggen op hun account.

 

5. Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

 • Orderverwerkingsdienst;
 • Hosting van onze website;
 • Websitedevelopment- en -optimalisatiedienst;
 • Nieuwsbriefdienst;
 • Customersupportdienst;
 • Serverbeheerder;
 • Fietsleveranciers en bezorgdiensten;
 • Garantieverleners;
 • Boekhouder en boekhoudsoftware;
 • Marketingdiensten;
 • Google;

Met alle bovenstaande verwerkers hebben wij een overeenkomst gesloten waarin de door ons ingeschakelde verwerkers verplicht zijn om vertrouwelijk om te gaan met jouw gegevens.

 

Links

Het is mogelijk dat je op onze website links aantreft die naar externe websites wijzen. Door te klikken op deze link kom je op deze websites terecht. Hoogstwaarschijnlijk maken deze externe websites gebruik van cookies. Hiervoor verwijzen wij graag door naar de cookie- of privacy verklaring van de desbetreffende website.

 

6. Rechten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, maar wij informeren je graag ook over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt je contact opnemen met [email protected].

 

Bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Overdragen van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoons gegevens bij ons op te vragen en te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm. Deze kun je eenvoudig aan een andere partij overdragen wanneer je ons hier toestemming voor hebt gegeven.

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens we verwerken en je mag verzoeken

 

Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Intrekken van toestemming

Heb je toestemming gegeven voor de verwerking van je gegevens voor een bepaald doel, dan heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als je de toestemming intrekt, dan doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

7. Wijzigingen in de privacy verklaring

In de toekomst kan het voorkomen dat we onze privacy verklaring moeten wijzigen. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwste versie van de privacy verklaring altijd op onze website publiceren. Als er wijzigingen zijn die direct op jou van toepassing zijn, dan zullen wij de wijzigingen direct met jou communiceren.

 

Bekijk onze cookieverklaring hier.