In keatser fan formaat

Uitgeverij: Friese Pers/Noordboek
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Licht beschadigd
Aantal Pagina's: 110
Afmetingen: 170x240x10
Verschijningsdatum: Januari 2010
EAN: 9789033007897
(Tijdelijk) uitverkocht

Samenvatting

Yn 2008 moast it keatspublyk ôfskie nimme fan de keatser Chris Wassenaar, de Grutte fan Minnertsgea. Hy wie fyftjin jier lang it gesicht fan it keatsen, wûn alles wat der te winnen wie en ferbruts rekords dy't eins net mear te brekken wienen. By sa'n Keatser fan Formaat past in boek dat de hichtepunten fêstleit, achtergrûnen beljochtet en ferhalen fertelt. Keatsauteur Jelle Bangma dûkte yn 'e argiven en gong mei de keatser yn petear. Dat resultearre yn in flot en tige lêsber ferhaal. It ferhaal fan de keatser Chris Wassenaar, dy't mei syn ferwoestende opslach elkenien fersteld stean litten hat. Foto's: Gert Gort Tekst in Frysk