Journalisten

Uitgeverij: Lannoo Uitgeverij
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Licht beschadigd
Aantal Pagina's: 128
Afmetingen: 170x240x10
Verschijningsdatum: Onbekend
EAN: 9789020989489
(Tijdelijk) uitverkocht

Samenvatting

Alles wat u nog niet wist over journalisten: arbeidsvoorwaarden, diplomering, werkdruk... Aandacht voor de positie van de freelancejournalist Hoe is het vandaag met de journalistenopleidingen gesteld? Wat is de relatie tussen gender en journalistiek? Op basis van grootschalig onderzoek met bevragingen vanaf 1983 tot vandaag Aangevuld met gesprokkelde reacties van journalisten in het veld. Wie zijn de beroepsjournalisten in Vlaanderen? Aan de hand van data uit wetenschappelijk onderzoek, die al sinds begin jaren tachtig werden verzameld bij journalisten in Vlaanderen, beschrijven de auteurs een gedetailleerd beeld dat niet enkel een momentopname is van de situatie vandaag , maar waarbij de gegevens ook tegen het verleden kunnen afgezet worden of geanalyseerd in vergelijkend internationaal perspectief. De klemtoon ligt op de sterke veranderingen die het beroep doormaakt, veranderingen die gedreven worden door verregaande en snelle technologische en economische ontwikkelingen. Er is ook aandacht voor elementen van het nieuwsproductieproces. Zo gaat Journalisten onder meer in op het brongebruik van journalisten en aspecten die terug te voeren zijn op de professionele deontologie. Centraal in dit boek staan de gegevens van de meest recente enquête uit 2008 zoals die door het Center for Journalism Studies in samenwerking met de vereniging van Vlaamse beroepsjournalisten (vvj) werden verzameld. Interessant is ook dat deze cijfers en ook de analyses die er op uitgevoerd worden becommentarieerd worden door journalisten zelf. Elk hoofdstuk omvat naast het cijfer en analysemateriaal tevens een selectie van quotes die een unieke kijk geven op het leven op de journalistieke redacties in Vlaanderen anno 2009.